Demir-3 Klorür

Atıksu arıtma koagulantlarından bir diğeride Demir Klorür'dür. Demir sülfat ve alüminyum sülfatın aksine arıtma prosesleri için sıvı halde satılmaktadır. Asidik özelliğe sahip demir klorür suyun pH değerini düşürmeyede yarar.
 
Demir 3 Klorür için tavsiye edilen pH çalışma aralığı 6-9'dur. Bu pH aralığı haricinde verimi düşmektedir.