Demir Sülfat

Arıtma proseslerinin kimyasal reaksiyonlarının en önemli parçası olan koagulasyon (çöktürme öncesi) aşamasında en yaygın kullanılan iki kimyasaldan biri Demir Sülfattır.
 
Demir Sülfat ülkemizde sanayi işlemleri sayesinde kolayca ulaşılabilecek bir kimyasaldır. En önemli özelliği geniş pH aralığında çalışmadır. Demir Sülfat atıksuyun niteliklerine dayalı olması haricinde 5-10 pH aralığında yüksek verim vermektedir.
 
Ülkemizde deşarj edilen atıksuların niteliğine bağlı olarak, atık su arıtma tesislerinin %85'inde demir sülfat ile verimli sonuçlar elde edilebilir.