Karıştırıcılar

Su ve atıksu arıtma tesislerinin hızlı ve yavaş karıştırma (koagulasyon ve flokülasyon) ünitelerinde kimyasalların suya homogen dağılımını sağlarlar.
 
Hızlı karıştırma ünitesinde koagulant (demir sülfat vb.) ve yavaş karıştırma flokülant (polielektrolit vb.) kullanılır.