Sanayi Kireci

Polielektrolit ve Koagulant tetbiki sonucu çökeltmenin meydana gelmemesi durumunda düşünülecek durumlardan biri de alkalinite eksikliğidir.
 
Alkaliniteyi artırmak için Sanayi Kireci yaygın olarak kullanılır. Toz haldeki sanayi kireci kireç tankı içerisinde sulandırılarak hızlı-yavaş karıştırma ünitesine dozlanır.