Polielektrolit

Arıtma proseslerinin koagusyondan sonra eksi ve artı yüklü iyonlarını birbirlerine yapıştırıp flok oluşumunu sağlayan polielektrolit kimyasal.